Οι εξαγωγές “στην πράξη” από τα microSTARS Workshops

Οι εξαγωγές “στην πράξη” από τα microSTARS Workshops

Ιδιαίτερα έντονο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στο Θεματικό Εργαστήριο με τίτλο “Ανάπτυξη Εξαγωγών” που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 στα κεντρικά γραφεία του Κέντρου Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ).   Οι συμμετέχοντες, στην πλειοψηφία τους νέοι, που ξεκίνησαν μόλις να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά αλλά και καταξιωμένα στελέχη από τον χώρο των εξαγωγών, είχαν την ευκαιρία […]