Online Εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών του ΚΕΠΑ

To Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Κ.Ε.Π.Α. προτίθεται να εμπλουτίσει το Μητρώο Συμβούλων, Εμπειρογνωμόνων και Προμηθευτών, προκειμένου να διευκολύνει την διαδικασία για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών του ίδιου του φορέα, καθώς και του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS.

 

Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο εισάγει τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων, τη δυνατότητα εγγραφής και άλλων υποψήφιων συνεργατών σε βάθος χρόνου, μία αρχική αξιολόγηση της εγγραφής του εκάστοτε υποψηφίου. Η εγγραφή στο Μητρώο συνίσταται ως αποδεικτικό κάλυψης των κριτηρίων συμμετοχής για την ανάθεση συγκεκριμένης κατηγορίας συμβάσεων.

 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα ενταχθούν στο Μητρώο, σύμφωνα με το αντικείμενο των παρεχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών τους, θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΠΑ, αναφορικά σε συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, κατόπιν ειδικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναφέρεται και θα καθορίζεται το φυσικό αντικείμενο (τεχνική περιγραφή) παροχής υπηρεσιών ή/και προμηθειών, καθώς και οι ειδικότεροι όροι, όπως μεταξύ άλλων, η διάρκεια, η αμοιβή, η συχνότητα, παραδοτέα, κ.α.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για τον κατάλογο των Προμηθευτών ή/και Παρόχων Υπηρεσιών, δυνατότητα εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο έχουν τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Επιτροπές Ερευνών Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικά Ιδρύματα και άλλοι φορείς με επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση αλλά και τριετή τουλάχιστον εμπειρία.
Οι ενδιαφερόμενοι Σύμβουλοι – Εμπειρογνώμονες, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, για την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο, θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα σε κάποια από τις κατηγορίες ενεργειών.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Κατερίνα Στεφανίδου, στο τηλεφωνικό νούμερο 0030 2310 480 000 (εσωτ. #202).