Στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων του EIB Institute, το Alternative Finance Forum 2021

Στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων του EIB Institute, το Alternative Finance Forum 2021

Change Tomorrow Today!Ας αλλάξουμε το “αύριο”, ξεκινώντας “σήμερα”! Με αυτό το moto, το EIB Institute έχει συμβάλλει τα τελευταία χρόνια στηρίζοντας καινοτόμες δράσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια, δράσεις δικτύωσης κ.α., από τον ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό χώρο στην Ευρώπη, προκειμένου να ενθαρρύνει τη διάδοση της γνώσης και της καινοτόμου σκέψης σε ζητήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων […]