Συμμετοχή σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία – EaSI

Συμμετοχή σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία – EaSI

Στο διήμερο εργαστήριο του European Center for Social Finance, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων Τεχνικής Βοήθειας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία – EaSI, συμμετείχε το ΚΕΠΑ με παρουσία του κ. Νεοκλή Στάμκου, Project Manager και CFO του οργανισμού μας. Το διήμερο εργαστήριο έλαβε χώρα στο Μόναχο Γερμανίας, 9 και 10 […]