Αναθεωρημένη έκδοση του European Code of Good Conduct for Microcredit Provision

Αναθεωρημένη έκδοση του European Code of Good Conduct for Microcredit Provision

Δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αναθεωρημένη έκδοση του “Ευρωπαϊκού Κώδικα καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων” / European Code of Good Conduct for Microcredit Provision, στην ανάπτυξη και τροποποίηση της οποίας, συνέβαλλε, μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων μικροπίστωσης, το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) μέσω της πρωτοβουλίας microSTARS. Αναλυτικά το αναθεωρημένο κείμενο […]