Μικρές ιστορίες επιτυχίας από το Κιλκίς….

Μικρές ιστορίες επιτυχίας από το Κιλκίς….

…ενίσχυση της αυτο-απασχόλησης!   Η Ειρήνη που δραστηριοποιείται στο κλάδο της ανακύκλωσης καμένων μαγειρικών ελαίων επισκέφθηκε το γραφείο μας στο Κιλκίς και ζήτησε τη συνδρομή μας αναφορικά στη δικτύωση της, με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα του κλάδου της εστίασης και την ενδυνάμωση του προσφερόμενου από αυτή προϊοντικού μίγματος. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου miscroSTARS στο Κιλκίς, […]