Επίσκεψη στελεχών των microSTARS BDSC στη “Seed Capital Bizkaia Mikro” στο πλαίσιο ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας

Επίσκεψη στελεχών των microSTARS BDSC στη “Seed Capital Bizkaia Mikro” στο πλαίσιο ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας

Τα microSTARS BDSC στη Seed Capital Bizkaia Mikro Στελέχη του ΚΕΠΑ, επισκέφθηκαν στο διάστημα 9-13/1/2017 το Φορέα ”Seed Capital Bizkaia Mikro” που εδρεύει στο Μπιλπάο της Ισπανίας. Σκοπός της επίσκεψης, η ανταλλαγή ιδεών και η συνεργασία σε ζητήματα μικροπιστώσεων και επενδυτικών εργαλείων για τις επιχειρήσεις,   Στη διάρκεια της παραμονής τους, τα στελέχη του ΚΕΠΑ είχαν την […]