Συνεργάτες

Τραπεζικοί Συνεργάτες – Συνεταιριστικές Τράπεζες

Οι συνεταιριστικές τράπεζες αποτελούν συνήθως συντονισμένες ενέργειες των κατά τόπους τοπικών κοινωνιών, ανά περιοχή της χώρας. Κύριος στόχος λειτουργίας τους είναι η βοήθεια στους κατά τόπους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και επαγγελματίες γενικότερα.

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.4261/2014) μόνο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να παρέχουν οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης.

 

Από την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS, ο πρώτος τραπεζικός μας συνεργάτης μέχρι και σήμερα, είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας - Συνεταιριστικές Τράπεζες - microSTARS

 

Με την έλευση του έτους 2017, ξεκινήσαμε μία ακόμη συνεργασία με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα - Συνεταιριστικές Τράπεζες - microSTARS

 

Ενδιαφέρεστε για χρηματοδότηση μικρής ή startup επιχείρησης; Μάθετε περισσότερα για τα μικρο-Δάνεια!