Συμμετοχή σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία – EaSI

Στο διήμερο εργαστήριο του European Center for Social Finance, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων Τεχνικής Βοήθειας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία – EaSI, συμμετείχε το ΚΕΠΑ με παρουσία του κ. Νεοκλή Στάμκου, Project Manager και CFO του οργανισμού μας.

Το διήμερο εργαστήριο έλαβε χώρα στο Μόναχο Γερμανίας, 9 και 10 Μαϊου 2022, όπου το “παρών” έδωσαν εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, φορέων μικροχρηματοδότησης, καθώς και δομών κοινωνικής καινοτομίας. Στο επίκεντρο του εργαστηρίου τέθηκαν καλές πρακτικές, αναφορικά σε χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά και σε επενδύσεις που έχουν έναν θετικό αντίκτυπο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ως προς το πρώτο σκέλος του εργαστηρίου για τις καλές πρακτικές, διευθυντές επενδύσεων και διαχειριστές προγραμμάτων από τοπικές δομές και ιδρύματα (funds), μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από αυτόν τον χώρο, παρουσιάζοντας αναλυτικά παραδείγματα σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω εννοιών.

Ως προς τις μελέτες περίπτωσης (case studies), οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές της επενδυτικής διαδικασίας, με μία από τις δύο μελέτες να αναδεικνύει την εξατομικευμένη χρηματοδότηση και το ζήτημα της συνεπένδυσης, ενώ στη δεύτερη έγινε αναφορά σε ένα παράδειγμα επένδυσης, όπου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο στο πλαίσιο διαδικασιών δέουσας επιμέλειας, καθώς και να αποτιμήσουν την κοινωνική επιχείρηση της συγκεκριμένης περίπτωσης (case study).