Συμβουλευτική Υποστήριξη

Παροχή δωρεάν Επιχειρηματικών Συναντήσεων (One to One Counselling Sessions)

Χρειάζεστε επαγγελματική βοήθεια για τη χρηματοδότηση της νέας σας επιχείρησης και όχι μόνο; Κατά την διάρκεια των επιχειρηματικών συναντήσεων ανάμεσα στον Ωφελούμενο και τον Σύμβουλο (Mentor), δίδεται η δυνατότητα διεξαγωγής ενεργειών, αναφορικά σε:

i.   Διάγνωση Επιχειρηματικών Αναγκών

ii.  Αποτύπωση των ζητημάτων που άπτονται προσοχής, διευθέτησης, επίλυσης

iii. Διαμόρφωση Πλάνου Δράσεων, αναφορικά σε θέματα:

  • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού / Business Planning
  • Δράσεων Marketing
  • Αξιοποίησης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Εξυπηρέτησης και Ανεύρεσης Πελατών
  • Αναζήτησης, Επιλογής και Εκπαίδευσης Προσωπικού
  • Εξωστρέφειας και Εξαγωγικού Προσανατολισμού
  • Πηγών για Χρηματοδότηση

iv. Αποδοχή από τον Ωφελούμενο των βημάτων που χρειάζεται να ακολουθήσει ο ίδιος για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής του, αξιοποιώντας τις ιδέες αλλά και τις προτάσεις που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια των ανωτέρω επιχειρηματικών συναντήσεων.

 

Ενδιαφέρεστε να λάβετε τις δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης που παρέχουν τα microSTARS Business Development Services Centers;

Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο προς εσάς γραφείο μας, είτε τηλεφωνικά, είτε αποστέλλοντας μέσω email τη Δήλωση Ενδιαφέροντος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@microstars.gr