Στο #JobDay Thessaloniki της Διεθνούς Έκθεσης KEM Franchise τα microSTARS

Για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ένταξης στο σύστημα franchise μίλησε η Υπεύθυνη του Κέντρου microSTARS στην Θεσσαλονίκη, κα. Αγνή Παγούνη στη Διεθνή Έκθεση KEM Franchise , έπειτα από πρόσκληση του Skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα να συμμετέχουν το ΚΕΠΑ και τα microSTARS στα σεμινάρια που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της έκθεσης και συγκεκριμένα της δράσης #JobDay Thessaloniki ΚΕΜ Franchise, 9-11 Νοεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Porto Palace, στην Θεσσαλονίκη.

 

Τα ΚΕΠΑ αποτελεί βασικό κέντρο πληροφόρησης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, γεγονός που ενισχύεται ακόμη περισσότερο με τη δημιουργία των Κέντρων microSTARS, των νέων δομών στήριξης του «επιχειρείν» σε κάθε του μορφή, συμπεριλαμβανομένης της δικαιόχρησης (franchising).

 

Στα θετικά της δημιουργίας μίας επιχείρησης μέσω franchise, συγκαταλέγονται η δυναμική του brand name, η μεταφορά τεχνογνωσίας από τον franchisor προς τον franchisee, και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, κάτι που εξασφαλίζει καλύτερη κερδοφορία, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ενώ ανασταλτικός παράγοντας για την ένταξη στο σύστημα franchise είναι το απαιτούμενο κεφάλαιο.