Στο αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης “καλλιεργήθηκαν” η επιχειρηματική νοοτροπία και ο οικονομικός αλφαβητισμός

Την έννοια της επιχειρηματικότητας και τα βασικά βήματα για την δημιουργία μίας επιχείρησης, παρουσίασε σε μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, η Υπεύθυνη του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS, κα. Αγνή Παγούνη, έπειτα από πρόσκληση των στελεχών της ΑΓΣ και ειδικών συμβούλων σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης και ψυχολογίας, της κυρίας Κατερίνας Σταματίκα και του κυρίου Θεοδόσιου Τάσιου.

Η διοίκηση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πολύπλευρη εκπαίδευση, παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές της να συμμετέχουν σε δράσεις δικτύωσης με αντικείμενα επιστημονικά, πολιτιστικά, αθλητικά, σε projects επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας την επαφή με τον αγροδιατροφικό τομέα που αποτελεί την παράδοση της παρεχόμενης από την Σχολή εκπαίδευσης.

Οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις παρεχόμενες από τα Κέντρα microSTARS, υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, να μάθουν τι είναι οι μικροπιστώσεις και σε τι βαθμό έχουν εφαρμογή στην χώρα στην οποία ζουν οι ίδιοι τους σήμερα, αλλά και να εξοικειωθούν με έννοιες όπως η επιχειρηματικότητα, η γυναικεία επιχειρηματικότητα, η διαχείριση των οικονομικών τους, οι έρευνες αγοράς, η διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού πλάνου, καθώς και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Στο πλαίσιο αυτού του διήμερου, 7 και 8 Οκτωβρίου, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην φετινή καμπάνια “Δανείζομαι Υπεύθυνα” (Borrow Wisely #2020BWC), η οποία αποτελεί μία πρωτοβουλία του οργανισμού Microfinance Centre (MFC) – μέλος του οποίου είναι το ΚΕΠΑ – που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε ο ΟΟΣΑ (2012), είναι ένας συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών, στοιχεία δηλαδή, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη της ατομικής χρηματοοικονομικής ευημερίας.

Μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την έννοια της χρηματοοικονομικής υγείας και να ενημερωθούν για την δυνατότητα που τους δίνεται να αξιοποιήσουν το online Health Check Quiz. Σκοπός του Health Check Quiz είναι να μπορεί κάθε φυσικό πρόσωπο να αποκτήσει μία σαφής εικόνα ως προς τη διαχείριση των οικονομικών του.

Πέραν της χρηματοοικονομικής υγείας, κύριο μέλημα εν μέσω της κρίσιμης κατάστασης που όλοι βιώνουμε, ήταν η διασφάλιση της υγείας μαθητών, εκπαιδευτικών και εξωτερικών συνεργατών, και προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω συναντήσεις, με την τήρηση αποστάσεων και λοιπών μέτρων ατομικής προστασίας.