Στις καλές πρακτικές Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Υποστήριξης, τα microSTARS

Το Κέντρο Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS, το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία του Κ.Ε.Π.Α., συγκαταλέγεται μεταξύ των καλών πρακτικών στην τελική έκθεση του EASME (COSME) αναφορικά σε δομές και υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης νεοϊδρυθεισών και εν δυνάμει επιχειρήσεων.

Η έκθεση αποτελεί μία επισκόπηση της έρευνας που διεξήχθη σε 42 χώρες – 28 χώρες/μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 11 non-EU χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα COSME, και 3 ακόμη χώρες όπως οι ΗΠΑ, Καναδάς, Ισραήλ – που σκοπό είχε την αποτύπωση των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τις παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες των κατά τόπους δομών προς τις νεοϊδρυθείσες και εν δυνάμει επιχειρήσεις, αλλά και σε τι βαθμό συμβάλλουν οι εν λόγω υπηρεσίες στην οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Η τελική έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.