Στα “θρανία” του Pinewood American International School οι μικροπιστώσεις

Την έννοια της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και των μικροπιστώσεων, ως μία εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, παρουσίασε η Υπεύθυνη του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS στην Θεσσαλονίκη, κα. Αγνή Παγούνη, στους μαθητές του Ιδιωτικού Σχολείου Pinewood American International School, έπειτα από πρόσκληση της καθηγήτριας Οικονομικών (Social Studies Department) κας. Κατερίνας Τσαλούμη.
Οι μαθητές του τμήματος Business & Management, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις παρεχόμενες από τα Κέντρα microSTARS υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, να μάθουν τι είναι οι μικροπιστώσεις και σε τι βαθμό έχουν εφαρμογή στην χώρα στην οποία ζουν οι ίδιοι τους σήμερα, αλλά και να εισάγουν και μία άλλη διάσταση στην έννοια “επιχειρηματικότητα”, όπως της κοινωνικής, όπου πρωταρχικός στόχος της, αποτελεί η δημιουργία ενός θετικού κοινωνικού αντίκτυπου.