Πρόγραμμα σεμιναρίων για startups με επίκεντρο την καινοτομία από το Γραφείο Ανάπτυξης Διεθνούς Συνεργασίας του Ισραήλ MASHAV

Στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, και αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της καινοτομίας, η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα προσκαλεί νέες και νέους, εν δυνάμει επιχειρηματίες – startups – σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθεί στο Ισραήλ 10-19 Νοεμβρίου 2019, με τίτλο:

“Innovative Entrepreneurship: Early Stage Startups”

που διοργανώνει το Γραφείο Ανάπτυξης Διεθνούς Συνεργασίας του Ισραήλ MASHAV.

 

Tο εν λόγω πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες και τις γνώσεις, μέσω μίας διασυνοριακής πλατφόρμας, η οποία περιλαμβάνει θεματικά εργαστήρια, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό, επισκέψεις σε θερμοκοιτίδες, καθώς και δικτύωση, προκειμένου να επιτύχουν στα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα.

 

Οι προϋποθέσεις για συμμετοχή, όπως αναφέρονται και στο σχετικό ενημερωτικό έντυπο, είναι η κατοχή Πτυχίου Πανεπιστημίου, τρία χρόνια κατ΄ ελάχιστον επαγγελματική εμπειρία και άριστη γνώση Αγγλικών.  Το κόστος των σεμιναρίων και οι δαπάνες διαμονής καλύπτονται από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, ενώ τα εισιτήρια θα καλυφθούν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

 

Αιτήσεις υποβάλλονται στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα ή στην ιστοσελίδα του MASHAV ενώ ένα επιπλέον αντίγραφο θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση rana@mctc.org.il, υπόψη “Ms. Rana Nahhas Suidan”.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων:  6 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι startupers μπορούν να επικοινωνούν με:

α) την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα
Μαραθωνοδρόμων 1, Παλαιό Ψυχικό
Τ.Κ. 154 52, Αττική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 670 5500
E-mail:  economy@athens.mfa.gov.il

β) τη Γραμματεία του Υφυπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Καραγεώργη Σερβίας 8, 105 62, Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας:   210 337 5755

 

Τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS, ως μία δομή στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, προωθούν δράσεις και πρωτοβουλίες, όπως αυτή που διοργανώνει το Γραφείο Ανάπτυξης Διεθνούς Συνεργασίας του Ισραήλ MASHAV και προτρέπει νέες και νέους, εν δυνάμει επιχειρηματίες να διερευνήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο εν λόγω πρόγραμμα και να επωφεληθούν των σεμιναρίων, αλλά και της συνολικής επαφής τους με το ιδιαίτερα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας του Ισραήλ, όπου με πληθυσμό περίπου 8 εκατομμυρίων κατοίκων, συναντώνται πάνω από 6.000 startups, ενώ περίπου 1.000 νέες startups ιδρύονται κάθε χρόνο.