Παρόντες στην εκδήλωση με τίτλο “Αγωνιζόμαστε για να μείνουμε”

Ελληνική Ανταγωνιστικότητα

Η ταυτότητα και οι υπηρεσίες των δύο Κέντρων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS, που δημιούργησε το ΚΕΠΑ, παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση με θέμα «Αγωνιζόμαστε για να μείνουμε». Τη διοργάνωσαν από κοινού, ο Σύλλογος «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» και το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Έλαβε χώρα τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, στο κτίριο της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη.

 

Συγκεκριμένα, στο β’ μέρος της εκδήλωσης που αφορούσε στην παρουσίαση επιχειρήσεων και φορέων που υποστηρίζουν τις δημιουργικές προσπάθειες των νέων επιστημόνων, μεταξύ αυτών των φορέων και το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), το οποίο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

 

Video Εκδήλωσης