Ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός στο επίκεντρο του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου του European Microfinance Network

Tα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS και το ΚΕΠΑ, βρίσκονται καθ’ οδόν για τη Βενετία, προκειμένου να συμμετάσχουν για δεύτερη συνεχή χρονιά στο 14ο Ετήσιο Συνέδριο, που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μικροχρηματοδοτήσεων (ΕΜΝ) σε συνεργασία με τους Ιταλούς συνεργάτες του Banca Etica, PerMicro και Ritmi, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ιταλία στις 22 και 23 Ιουνίου 2017.

 

Ο σκοπός του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου του ΕΜΝ, με τίτλο “Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση για την Ευαισθητοποίηση των Πολιτών. Όλοι εμπρός!” έγκειται στο πώς ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός μπορεί να βοηθήσει τον τομέα των μικροχρηματοδοτήσεων για να αναδιαμορφωθούν τα προσφερόμενα προϊόντα, εξασφαλίζοντας ότι έχουν υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο, δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των πελατών. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς του τομέα θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις διαφορετικές τους απόψεις και προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα.

 

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει μια συνάντηση ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συζητήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τη δύναμη της οικονομικής εκπαίδευσης για τους ευάλωτους πληθυσμούς, όπως οι πελάτες των ιδρυμάτων μικροπιστώσεων. Η εύθραυστη οικονομική τους κατάσταση συνδέεται με τη διαρκή ανισορροπία μεταξύ της χρηματοοικονομικής προσφοράς και των πραγματικών οικονομικών αναγκών τους.

 

Συγκεκριμένα, ο κ. Νεοκλής Στάμκος, Project Manager του ΚΕΠΑ, συμμετέχει μεταξύ άλλων, ως συντονιστής μίας συζήτησης με θέμα «Η Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση ως μέσο προστιθέμενης αξίας στους οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους των μεταναστών και προσφύγων», ο οποίος θα μοιραστεί με τους συμμετέχοντες την εμπειρία του από την εμπλοκή του ΚΕΠΑ και ανάληψη υλοποίησης σε συνεργασία με τους εταίρους από Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία και Γερμανία, του Έργου “EntryWay – Entrepreneurship Without Borders Project Targeted Areas”, στόχος του οποίου είναι η παροχή εξειδικευμένης και στοχευόμενης υποστήριξης από τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS σε μετανάστες-εν δυνάμει επιχειρηματίες, συμβάλλοντας στην οικονομικο-κοινωνικό-πολιτιστική ενσωμάτωση τους, μέσα από μία σειρά συναντήσεων εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.

 

Σκοπός της συζήτησης αυτής είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την προσθήκη αξίας στο κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο των προσφύγων / μεταναστών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν όχι μόνον τα βασικά διδάγματα που αντλήθηκαν αλλά και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν από την εμπειρία των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μικροπιστώσεων, καθώς και στον ευρύτερο οικονομικό κλάδο, οι οποίοι συνεργάζονται με εξειδικευμένους εκπαιδευτές των πελατών τους με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο.