Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος του 14ου συνεδρίου που διοργάνωσε το ΕΜΝ

Tα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS και το ΚΕΠΑ, συμμετείχαν για δεύτερη συνεχή χρονιά στο 14ο Ετήσιο Συνέδριο, που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μικροχρηματοδοτήσεων (ΕΜΝ), σε συνεργασία με τους Ιταλούς συνεργάτες του Banca Etica, PerMicro και Ritmi, στη Βενετία, 22 και 23 Ιουνίου 2017.

 

Ο σκοπός του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου του European Microfinance Network (EΜΝ), με τίτλο “Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση για την Ευαισθητοποίηση των Πολιτών. Όλοι εμπρός!” ήταν να αναδείξει τη δύναμη του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και τις τακτικές που ο τομέας των μικροχρηματοδοτήσεων δύναται να ακολουθήσει, προκειμένου να αναδιαμορφωθούν τα προσφερόμενα προϊόντα, εξασφαλίζοντας ότι αυτά τα προϊόντα έχουν υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο, δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των πελατών.

 

Η εκδήλωση είχε άκρως βιωματικό χαρακτήρα και περιελάμβανε πληθώρα συναντήσεων ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τη δύναμη της οικονομικής εκπαίδευσης για τους ευάλωτους πληθυσμούς, όπως οι πελάτες των ιδρυμάτων μικροπιστώσεων. Η εύθραυστη οικονομική τους κατάσταση συνδέεται με τη διαρκή ανισορροπία μεταξύ της χρηματοοικονομικής προσφοράς και των πραγματικών οικονομικών αναγκών τους.

 

Συγκεκριμένα, ο κ. Νεοκλής Στάμκος, Project Manager του ΚΕΠΑ, συμμετείχε μεταξύ άλλων, ως συντονιστής μίας συζήτησης με θέμα «Η Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση ως μέσο προστιθέμενης αξίας στους οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους των μεταναστών και προσφύγων», ο οποίος μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες την εμπειρία του από την εμπλοκή του ΚΕΠΑ και την ανάληψη υλοποίησης, σε συνεργασία με τους εταίρους από Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία και Γερμανία, του Έργου “EntryWay – Entrepreneurship Without Borders Project Targeted Areas”. Στόχος του Έργου “EntryWay” είναι η παροχή εξειδικευμένης και στοχευόμενης υποστήριξης από τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS σε μετανάστες-εν δυνάμει επιχειρηματίες, συμβάλλοντας στην οικονομικο-κοινωνικό-πολιτιστική ενσωμάτωση τους, μέσα από μία σειρά συναντήσεων εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.
Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την προσθήκη αξίας στο κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο όχι μόνον των ευπαθών κοινωνικά ομάδων αλλά και όλων των πολιτών, κάθε γενιάς.