Ο απόηχος της ψηφιακής επανάστασης στο επίκεντρο του 22ου συνεδρίου που πραγματοποίησε το MFC στην Κωνσταντινούπολη, 30 & 31 Μαϊου 2019

Στελέχη των κέντρων microSTARS και του ΚΕΠΑ, συμμετείχαν στο 22ο ετήσιο συνέδριο που πραγματοποίησε με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία το Κέντρο Μικροχρηματοδοτήσεων (Microfinance Centre – MFC) στην Κωνσταντινούπολη, 30 και 31 Μαϊου 2019, με επίκεντρο την ψηφιακή επανάσταση και τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών σε ζητήματα κοινωνικής και χρηματο-οικονομικής ενσωμάτωσης.

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 400 σύνεδροι, εκπροσωπώντας φορείς της Ε.Ε., Ιδρύματα Μικροπιστώσεων (MFIs), ΜΚΟ, επενδυτές, εταιρίες FinTech, μέλη του MFC, μεταξύ των οποίων το ΚΕΠΑ, από 46 χώρες της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης, της Κεντρικής Ασίας, τον Καύκασο, και άλλες ηπείρους.

Στις 18 συνεδρίες (ομιλίες – παρουσιάσεις) και συναντήσεις εργασίας που διεξήχθησαν κατά την διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν για την πρακτική πλευρά της ψηφιοποίησης στον τομέα της χρηματοοικονομικής ενσωμάτωσης, μέσα από μελέτες περίπτωσης (case studies), συζητήσεις και αναλύσεις τάσεων σχετικά με τις αναδυόμενες βέλτιστες πρακτικές. Επιπρόσθετα, εκπρόσωποι Ιδρυμάτων Μικροπιστώσεων (MFIs) που παρέχουν ήδη ψηφιακές λύσεις, έδωσαν στους συμμετέχοντες πρακτική εμπειρία μέσω των υπηρεσιών τους, ενώ παράλληλα έδωσαν το έναυσμα για την προοπτική αποτελεσματικών συνεργιών στο άμεσο μέλλον, μέσα από μία γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων.

Το πλήρες Δελτίο Τύπου για το 22ο ετήσιο συνέδριο του MFC είναι διαθέσιμο εδώ, ενώ τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες – μεταξύ άλλων και του κ. Στάμκου Νεοκλή, Project Manager του ΚΕΠΑ – όπως αποτυπώθηκαν στα «outputs» του συνεδρίου, είναι διαθέσιμα εδώ.