Η Ομάδα μας

Η ομάδα microSTARS

Νεοκλής Στάμκος,  Project Manager

Ο κ. Νεοκλής Στάμκος είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Executive MBA). Ορίστηκε επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου, καθώς και του τμήματος Μικροπιστώσεων, του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ).  Διαθέτει εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και υπηρεσιών. Είναι Πιστοποιημένος Εμπειρογνώμων στα ζητήματα Μικροχρηματοδότησης, από την Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης της Φρανκφούρτης. Εκεί, του έχει απονεμηθεί ειδική διάκριση ως Πρέσβης της Οικονομικής Ενσωμάτωσης από το Κέντρο Μικροχρηματοδοτήσεων, για τις προσπάθειές του να αναπτύξει τον θεσμό της μικροχρηματοδότησης στην Ελλάδα.

Στη διάρκεια της πολυετούς του απασχόλησης στο ΚΕΠΑ, διετέλεσε το διάστημα 2011-2015 υπεύθυνος γραφείου Βρυξελλών και τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ακόμη, έχει διατελέσει στέλεχος του τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ ως αξιολογητής και ελεγκτής επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ Ι και των ΠΕΠ του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006.

 

Αγνή Παγούνη, Υπεύθυνη Γραφείου Θεσσαλονίκης

Η κα. Αγνή Παγούνη είναι επαγγελματίας στον χώρο της Επικοινωνίας και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, κάτοχος μεταπτυχιακού στο Marketing από το Γαλλικό ESCEM. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.  Τα τελευταία δέκα έτη, δραστηριοποιείται στον τομέα της συμβουλευτικής σε θέματα Marketing Communications, Πωλήσεων, και Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. Ακόμη, έχει ολοκληρώσει projects για φορείς όπως ο  ΣΕΒ και ο ΣΕΒΕ.  Από τις αρχές του 2016, ξεκίνησε να εργάζεται στο ΚΕΠΑ, στο πλαίσιο του έργου microSTARS, ως Υπεύθυνη του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (BDS, Γραφείο Θεσσαλονίκης).

 

Βασιλική Παρασκευά, Υπεύθυνη Πιστώσεων του Γραφείου Θεσσαλονίκης

Η κα. Βασιλική Παρασκευά είναι πτυχιούχος οικονομολόγος, με μεγάλη εμπειρία  στον ελληνικό τραπεζικό χώρο σε θέματα δανειοδοτήσεων, καταθέσεων και εξυπηρέτησης πελατείας.

Κατά την απασχόληση της στο ΚΕΠΑ διετέλεσε στέλεχος του τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων, ως ελεγκτής επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Από τις αρχές του 2016 εργάζεται στο ΚΕΠΑ ως Υπεύθυνη Μικροπιστώσεων του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (BDS, Γραφείο Θεσσαλονίκης), στο πλαίσιο του έργου microSTARS.

Δέσποινα Καμπουρίδου, Project Coordinator

Η κα. Δέσποινα Καμπουρίδου είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος, με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και τον σχεδιασμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων και περιφερειακών πρωτοβουλιών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε ΜΜΕ, ως Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

Από το 2014 ξεκίνησε να εργάζεται στο ΚΕΠΑ, έχοντας αναλάβει την υλοποίηση και τον συντονισμό έργων επιχειρηματικής υποστήριξης, μεταξύ αυτών και το έργο microSTARS.

Οι άνθρωποι μας, βρίσκονται δίπλα σας για Workshops και Mentoring.