Η Ομάδα μας

Η ομάδα microSTARS

Αγνή Παγούνη, Υπεύθυνη Γραφείου Θεσσαλονίκης

Η κα. Αγνή Παγούνη είναι επαγγελματίας στον χώρο της Επικοινωνίας και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, κάτοχος μεταπτυχιακού στο Marketing από το Γαλλικό ESCEM. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.  Τα τελευταία δέκα έτη, δραστηριοποιείται στον τομέα της συμβουλευτικής σε θέματα Marketing Communications, Πωλήσεων, και Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. Ακόμη, έχει ολοκληρώσει projects για φορείς όπως ο  ΣΕΒ και ο ΣΕΒΕ.  Από τις αρχές του 2016, ξεκίνησε να εργάζεται στο ΚΕΠΑ, στο πλαίσιο του έργου microSTARS, ως Υπεύθυνη του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (BDS, Γραφείο Θεσσαλονίκης).

Βασιλική Παρασκευά, Υπεύθυνη Πιστώσεων του Γραφείου Θεσσαλονίκης

Η κα. Βασιλική Παρασκευά είναι πτυχιούχος οικονομολόγος, με μεγάλη εμπειρία  στον ελληνικό τραπεζικό χώρο σε θέματα δανειοδοτήσεων, καταθέσεων και εξυπηρέτησης πελατείας.

Κατά την απασχόληση της στο ΚΕΠΑ διετέλεσε στέλεχος του τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων, ως ελεγκτής επενδύσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Από τις αρχές του 2016 εργάζεται στο ΚΕΠΑ ως Υπεύθυνη Μικροπιστώσεων του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (BDS, Γραφείο Θεσσαλονίκης), στο πλαίσιο του έργου microSTARS.

Οι άνθρωποι μας, βρίσκονται δίπλα σας για Workshops και Mentoring.