Οι εξαγωγές “στην πράξη” από τα microSTARS Workshops

Ιδιαίτερα έντονο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στο Θεματικό Εργαστήριο με τίτλο “Ανάπτυξη Εξαγωγών” που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 στα κεντρικά γραφεία του Κέντρου Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ).

 
Οι συμμετέχοντες, στην πλειοψηφία τους νέοι, που ξεκίνησαν μόλις να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά αλλά και καταξιωμένα στελέχη από τον χώρο των εξαγωγών, είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν την έννοια του όρου “εξωστρέφεια” και να γνωρίσουν ένα γενικότερο πλαίσιο προγραμματισμού των εξαγωγικών δράσεων μίας επιχείρησης.

 
Φιλοξενούμενος ομιλητής των microSTARS Workshops για το συγκεκριμένο θέμα ήταν ο κ. Δημήτρης Σεϊτανίδης, Exports Marketing Expert και εμπνευστής της Greek Wines Worldwide, ο οποίος διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενός “position statement” για μία επιχείρηση, κυρίως για όσους βρίσκονται στο ξεκίνημα μίας εξαγωγικής προσπάθειας, μέσα από απτά παραδείγματα της δικής του πολυετούς διαδρομής στο διεθνές εμπόριο.