Ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση για το Workshop με θέμα “Ανάπτυξη Εξαγωγών”

Workshop Ανάπτυξη Εξαγωγών

Μεγάλη η ανταπόκριση και συμμετοχή στο Θεματικό Εργαστήριο με θέμα “Ανάπτυξη Εξαγωγών” που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 στα κεντρικά γραφεία του Κέντρου Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν την έννοια του όρου “εξωστρέφεια”. Τέλος, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν ένα γενικότερο πλαίσιο προγραμματισμού των εξαγωγικών δράσεων μίας επιχείρησης.

 

Φιλοξενούμενος ομιλητής των microSTARS Workshops για το συγκεκριμένο θέμα ήταν ο κ. Χρήστος Δεμερτζής, Διευθυντής Εξαγωγών της εταιρίας Η.Β. BODY ABEE. Υπογράμμισε τη σημασία της ενεργητικής πώλησης, κυρίως για όσους βρίσκονται στο ξεκίνημα μίας εξαγωγικής προσπάθειας, μέσα από απτά παραδείγματα της δικής του πολυετούς διαδρομής στο διεθνές εμπόριο.

 

 

Workshop Ανάπτυξη Εξαγωγών

 

Workshop Ανάπτυξη Εξαγωγών