Θεματικά Εργαστήρια

Τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS (Business Development Services Centers) δίνουν τη δυνατότητα σε εν δυνάμει, νέους και υφιστάμενους μικρούς & πολύ μικρούς επιχειρηματίες, να παρακολουθήσουν workshops σε θέματα ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

 

Ημερολόγιο microSTARS Workshops

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2018

 

Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης

Α’ Ομαδική Συνάντηση

Εισαγωγή στα ψηφιακά «εργαλεία»:  e-tools και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:        26/9/2018         17:00 – 19:00
Τόπος Διεξαγωγής: Κήπος Σεμινάρια, Πολυχώρος Δημιουργικής Έκφρασης και Απασχόλησης, Ορφανίδου 6, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 078 962
Ομιλήτρια:
Αγνή Παγούνη,  Σύμβουλος του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS

Σύντομη περιγραφή:

Εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έννοια της διαδικτυακής επικοινωνίας.  Κατανόηση της σπουδαιότητας μίας εταιρικής παρουσίας στα κοινωνικά δίκτυα.  Τακτικές Διαχείρισης της εταιρικής παρουσίας σε διαδίκτυο και σε social media, με σκοπό την ενδυνάμωση του brand name ενός προϊόντος ή μίας τοπικής επιχείρησης αλλά και την αύξηση των πωλήσεων της.
Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Δήλωση Συμμετοχής

 

 

Β’ Ομαδική Συνάντηση

Facebook, ένα εργαλείο για να αναπτύξεις τη δουλειά σου
Boost up your Business!
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:        3/10/2018         17:00 – 19:00
Τόπος Διεξαγωγής: Κήπος Σεμινάρια, Πολυχώρος Δημιουργικής Έκφρασης και Απασχόλησης, Ορφανίδου 6, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 078 962
Ομιλητής:
Θέμης Σαρανταένας,  Σύμβουλος Marketing & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων,  Marketing Consultant  

Σύντομη περιγραφή:

Η παρουσία μίας επιχείρησης στο διαδίκτυο (Ιστοσελίδα, EShop, Facebook, Twitter, Υoutube, Blogs), πρέπει να λειτουργεί ως «πύλη εισόδου» νέων πελατών προς την ίδια την επιχείρηση.  Συγκεκριμένα το Facebook, είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά επιχειρηματικά «εργαλεία», μέσα από τα οποία, μικρές – κυρίως – επιχειρήσεις, μπορούν να το αξιοποιήσουν για την προσέλκυση / απόκτηση νέων πελατών και τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων, μέσω της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής σχέσης. Οι συμμετέχοντες στο εν λόγω workshop θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την χρησιμότητα του Marketing Περιεχομένου (Content Marketing) και πώς αυτό δύναται να εφαρμοστεί για να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη της δουλειάς τους.

Κόστος Συμμετοχής: 10 Ευρώ

Δήλωση Συμμετοχής

 

Γ’ Ομαδική Συνάντηση

Linkedin, ένα εργαλείο για να κάνεις δουλειά… και όχι μόνον για να βρεις
Do Business, expand your network!
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:        10/10/2018         17:00 – 19:00
Τόπος Διεξαγωγής: Κήπος Σεμινάρια, Πολυχώρος Δημιουργικής Έκφρασης και Απασχόλησης, Ορφανίδου 6, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 078 962
Ομιλητής:
Στέφανος Σκλαβενίτης,  Ιδρυτής της Flipside Digital Media, Linkedin Trainer  

Σύντομη περιγραφή:

Τη δυναμική του Linkedin για τις μικρές επιχειρήσεις ως το απόλυτα επαγγελματικό «εργαλείο» δικτύωσης με μελλοντικούς συνεργάτες και πελάτες πραγματεύεται το συγκεκριμένο workshop, μέσα από το οποίο, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τεχνικές για να προσελκύσουν «κίνηση» στο εταιρικό τους website, να βρουν τρόπους για να φτάσουν σε prospects και leads, να αναβαθμίσουν την επαγγελματική τους εικόνα δημιουργώντας μία κοινότητα από “followers” αλλά και να ανακαλύψουν χρήσιμες πληροφορίες για συνεργάτες και ανταγωνιστές.

Κόστος Συμμετοχής: 10 Ευρώ

Δήλωση Συμμετοχής

  

Δ’ Ομαδική Συνάντηση

Instagram, ένα εργαλείο για να αναδείξεις τη δουλειά σου
Brand your Business!
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:         16/10/2018         18:00 – 20:00
Τόπος Διεξαγωγής: Κήπος Σεμινάρια, Πολυχώρος Δημιουργικής Έκφρασης και Απασχόλησης, Ορφανίδου 6, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313 078 962
Ομιλήτρια:
Φωτεινή Βαβίτσα,  Marketing Manager, PURO Hellas  

Σύντομη περιγραφή:

Το Instagram είναι το εργαλείο που βοηθά σημαντικά στην ανάδειξη μίας  εταιρικής ταυτότητας.  Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις εξελίξεις που δημιούργησαν οι νέες τάσεις Instagram, να αξιοποιήσουν αυτές τις τάσεις προς όφελος των προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησης τους με προβολή αυτών στο Instagram, καθώς και να γνωρίσουν τρόπους που θα τους διευκολύνουν να κατασταλάξουν στο ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του δικού τους Brand,  και πως θα τα αναδείξουν μέσω του Instagram.  Μετά το πέρας του workshop, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν κάθε υπάρχον και νέο εργαλείο αυτού του Κοινωνικού Δικτύου μέσα από τη δική τους στρατηγική προβολής.

Κόστος Συμμετοχής: 10 Ευρώ

Δήλωση Συμμετοχής

 

 

Περισσότερες πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής:  2310 27 40 33 – email: pagounia@microstars.gr