Θεματικά Εργαστήρια

Τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS (Business Development Services Centers) δίνουν τη δυνατότητα σε εν δυνάμει, νέους και υφιστάμενους μικρούς & πολύ μικρούς επιχειρηματίες, να παρακολουθήσουν workshops σε θέματα ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

 

Ημερολόγιο microSTARS Workshops

Μάιος 2019

 

Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης

Α’ Ομαδική Συνάντηση

Πόσο «κοινωνική» είναι η δική σου επιχείρηση;
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:           16/5/2019         17:30 – 19:30
Τόπος Διεξαγωγής: Οικοσύστημα Καινοτομίας OK!Thess, Κομοτηνής 2 (είσοδος από Κυδωνιών & Μαρία Κάλλας), Περιοχή Ποσειδώνιο, Θεσσαλονίκη

Σύντομη περιγραφή:
Η εκδήλωση πραγματεύεται ζητήματα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και εστιάζει, όχι τόσο στις διαφορές μεταξύ κοινωνικής και συμβατικής επιχειρηματικότητας, όσο στις ομοιότητές τους. Το «κοινωνικό πρόσωπο» μίας επιχείρησης, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μίας πολύ καλής στρατηγικής για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και αμοιβαίου οφέλους σχέσεων με πελάτες και επενδυτές, το οποίο δύναται να αξιοποιηθεί από κοινωνικούς και μη επιχειρηματίες, προκειμένου να κάνουν το όραμά τους πράξη.

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

 

Είσοδος Ελεύθερη

Δήλωση Συμμετοχής

 

 

Β’ Ομαδική Συνάντηση

Export Marketing για τα προϊόντα με Ελληνική ταυτότητα
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:               27/5/2019         17:30 – 20:00
Τόπος Διεξαγωγής: Οικοσύστημα Καινοτομίας OK!Thess, Κομοτηνής 2 (είσοδος από Κυδωνιών & Μαρία Κάλλας), Περιοχή Ποσειδώνιο, Θεσσαλονίκη

Ομιλητής:   Δημήτρης Καραβασίλης, Ιδρυτής της DK Marketing, International Marketing Consulting Firm

Σύντομη περιγραφή:
Ο Δημήτρης Καραβασίλης, CEO της DK Marketing στο workshop με τίτλο «Export Marketing για τα προϊόντα με Ελληνική ταυτότητα» θα παρουσιάσει την διαδικασία δημιουργίας νέων προϊόντων που θα ξεχωρίζουν και θα μπορέσουν να έχουν επιτυχία στις ξένες αγορές αλλά και στην βελτίωση των ήδη υφιστάμενων προϊόντων με σκοπό να γίνουν πιο ανταγωνιστικά, εστιάζοντας στην σημασία του Brand.

 

Είσοδος Ελεύθερη

Δήλωση Συμμετοχής

  

 

 

Περισσότερες πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής:  2310 27 40 33 – email: pagounia@microstars.gr