Θεματικά Εργαστήρια

Τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS (Business Development Services Centers) δίνουν τη δυνατότητα σε εν δυνάμει, νέους και υφιστάμενους μικρούς & πολύ μικρούς επιχειρηματίες, να παρακολουθήσουν workshops σε θέματα ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

 

Ημερολόγιο microSTARS Workshops

Μάιος 2018

 

Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης

Α’ Ομαδική Συνάντηση

Στρατηγική χρήση των δημόσιων συμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ευρώπη
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:        7/5/2018         17:00 – 19:00
Τόπος Διεξαγωγής: ΚΕΠΑ, 6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης, Οικισμός Λήδα Μαρία, Κτίριο «Ερμής»
Εισηγητής:
Τσανίδης Βασίλειος, Dr. Jur. Communications Networks, Content and Technology, Directorate F Digital Single Market, Unit F3 Start Ups & Innovation, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύντομη περιγραφή:

Ο δημόσιος τομέας στην Ευρώπη δαπανά ετησίως 2.400 δις Ευρώ για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών αποτελώντας έτσι έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στην ευρωπαϊκή αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, στρατηγικής σημασίας είναι η χρήση των δημόσιων συμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας, καθώς συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των Eυρωπαίων πολιτών. Συζητώντας τα παραπάνω, κατά την διάρκεια αυτού του θεματικού εργαστηρίου, θα δοθεί έμφαση στην σημασία των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας για τις επιχειρήσεις, αναλύοντας τον ρόλο του δημοσίου τομέα, ο οποίος:
– δρα ως αρχικός αγοραστής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
– προσφέρει ευκαιρίες εμπορευματοποίησης καινοτόμων λύσεων
– ενισχύει την αποδοχή από την αγορά των καινοτομιών

Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Δήλωση Συμμετοχής

 

 

Β’ Ομαδική Συνάντηση

Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων για Δημιουργούς
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:        23/5/2018         17:30 – 20:00
Τόπος Διεξαγωγής: ΦΙΞ Εναλλακτικό Τεχνοποιείο, 26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 500034
Εισηγήτρια:
Παγούνη Αγνή,  Σύμβουλος του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS  

Σύντομη περιγραφή:

Εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έννοια του όρου «προώθηση πωλήσεων». Παρουσίαση των Τεχνικών Προώθησης και κατανόηση της λειτουργίας αυτών, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών προώθησης από έναν δημιουργό / καλλιτέχνη / επιχειρηματία, και κατ’ επέκταση την αύξηση των πωλήσεων του/της. Ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις Marketing με έμφαση στα κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες των δημιουργών.

Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Δήλωση Συμμετοχής

 

 

Γ’ Ομαδική Συνάντηση

Branding 4 Business
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:        30/5/2018         16:00 – 19:00
Τόπος Διεξαγωγής: ΚΕΠΑ, 6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης, Οικισμός Λήδα Μαρία, Κτίριο «Ερμής»
Εισηγητές:
Ναλμπάντης E. Μιχαήλ, Ιδρυτής της Brand4Cosmos, Strategist, Συγγραφέας
Παγούνη Αγνή,  Σύμβουλος του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS  

Σύντομη περιγραφή:

Εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έννοια του Branding. Κατανόηση της σημασίας του,
ως αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής αλλά και της κουλτούρας μίας επιχείρησης.
Γνωριμία με τα βασικά βήματα για την δημιουργία, τη διαχείριση και την προώθηση ενός Βrand Νame.

Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Δήλωση Συμμετοχής

  

Πρόγραμμα Κιλκίς

Α’ Ομαδική Συνάντηση

Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων για Φαρμακεία
Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής:         23/5/2018         18:30 – 20:30
Τόπος Διεξαγωγής: Κέντρο Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS, Tσιρογιάννη 2, ΤΚ 61100 Κιλκίς
Εισηγητής:
Κατσαρέλλος Δημήτρης,  Σύμβουλος του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS

Σύντομη περιγραφή:

Εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έννοια του όρου «προώθηση πωλήσεων». Παρουσίαση των Τεχνικών Προώθησης και κατανόηση της λειτουργίας αυτών, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών προώθησης από έναν επιχειρηματία / φαρμακοποιό, και κατ’ επέκταση την αύξηση των πωλήσεων του/της. Ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις Marketing με έμφαση στα κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες των δημιουργών.

Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Δήλωση Συμμετοχής

 

Πρόγραμμα Χαλκιδικής

Α’ Ομαδική Συνάντηση

Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων & Διαχείριση Χρόνου *
1ο Τμήμα:
Ημερομηνίες και Ώρες Διεξαγωγής:    14/5/2018        17:30 – 20:00
Τόπος: Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων Δήμου Νέας Προποντίδας,
Βιθυνίας 2, ΤΚ 63200 Νέα Μουδανιά, Τηλ.: 23730 26 166
2ο Τμήμα:
Ημερομηνίες και Ώρες Διεξαγωγής:     22/5/2018       17:30 – 20:00
Τόπος: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο Κασσάνδρας,
ΤΚ 63077 Κασσάνδρεια, Τηλ.: 23743 50 100
Εισηγήτρια:
Παγούνη Αγνή, Σύμβουλος του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS

Σύντομη περιγραφή:
Εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έννοια του όρου «προώθηση πωλήσεων». Παρουσίαση των Τεχνικών Προώθησης και κατανόηση της λειτουργίας αυτών, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών προώθησης από έναν επιχειρηματία, και κατ’ επέκταση την αύξηση των πωλήσεων του/της. Ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις Marketing με έμφαση στα κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες των δημιουργών.
Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Δήλωση Συμμετοχής

 

Β’ Ομαδική Συνάντηση

Marketing στην Εστίαση *
1ο Τμήμα:
Ημερομηνίες και Ώρες Διεξαγωγής:       15/5/2018       17:30 – 20:00
Τόπος: Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων Δήμου Νέας Προποντίδας,
Βιθυνίας 2, ΤΚ 63200 Νέα Μουδανιά, Τηλ.: 23730 26 166
2ο Τμήμα:
Ημερομηνίες και Ώρες Διεξαγωγής:       21/5/2018       17:30 – 20:00
Τόπος:  Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο Κασσάνδρας,
ΤΚ 63077 Κασσάνδρεια, Τηλ.: 23743 50 100
Εισηγητής:
Κατσαρέλλος Δημήτρης, Σύμβουλος του Κέντρου Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS

Σύντομη περιγραφή:
Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τακτικές Marketing – online και offline – που μπορούν να αξιοποιήσουν, με σκοπό να επικεντρωθούν στο κατάλληλο για αυτούς target market, να απευθύνουν τα κατάλληλα μηνύματα σε κάθε target market ξεχωριστά, καθώς και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα τους, μέσω αύξησης των εμπορικών συναλλαγών ιδίως κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ

Δήλωση Συμμετοχής

 

* Τα microSTARS Workshops που θα διεξαχθούν στην Χαλκιδική αποτελούν πρωτοβουλία του
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εμπόρων & Επαγγελματιών Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής

 

Περισσότερες πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής:  2310 27 40 33 – email: pagounia@microstars.gr