Η αγροτική επιχειρηματικότητα στην Παιονία

Το εργαλείο των μικροπιστώσεων ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης των πολύ μικρών και μικρών αγροτικών επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Παιονίας παρουσίασε ο κ. Νεοκλής Στάμκος, Project Manager και CFO του ΚΕΠΑ, στην εκδήλωση με θέμα: “Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Παιονία” που έλαβε χώρα το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και ώρα: 13:00 – 15:00 στο Ξενοδοχείο Παρυφές στη Γρίβα Παιονίας.  Η εκδήλωση αποτέλεσε μία πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας “Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (ΕΑΣΘ) σε συνεργασία με το Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κεχαΐδου (ΙΚΕΠ).

 

Ο κ. Νεοκλής Στάμκος μέσα από την ομιλία του, ανέδειξε τη δυναμική και τις προοπτικές των μικρο-χρηματοδοτήσεων αλλά και των Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business Development Services) σε συνδυασμό με τα Σχέδια Βελτιώσεων Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, και είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει γόνιμους προβληματισμούς με παραγωγικούς φορείς, νέους αγρότες και δυνητικούς εξαγωγείς (μεταποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις) του Δήμου Παιονίας, σε ζητήματα αγροτικής επιχειρηματικότητας σε ακριτικές περιοχές.