Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων microSTARS

Η ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων του microSTARS περιλαμβάνει την επισκόπηση των βασικών αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων του κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και τάσεις και στατιστικά του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 

 

 

annual report_2017_microSTARS