Επισκέψεις Μελέτης σε φορείς μικροπιστώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Employment and Social Innovation (EaSI*) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παροχή Τεχνικής Βοήθειας σε φορείς μικροπίστωσης, πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, επισκέψεις μελέτης από στελέχη του ΚΕΠΑ που πλαισιώνουν την ομάδα microSTARS στην έδρα των Ιδρυμάτων Μικροχρηματοδοτήσεων Qredits (Ολλανδία), TISE – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (Πολωνία), και BCRS (Αγγλία).

Σκοπός των επισκέψεων μελέτης, η ανταλλαγή ιδεών και η συνεργασία σε ζητήματα μικροπιστώσεων και καινοτόμων εργαλείων για τους φορείς μικροπίστωσης και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Στη διάρκεια της παραμονής τους, η ομάδα στελεχών του ΚΕΠΑ και του microSTARS, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει, να ανταλλάξει ιδέες και απόψεις και να μοιραστεί τις εμπειρίες του με καταξιωμένα στελέχη των ανωτέρω Ιδρυμάτων Μικροχρηματοδοτήσεων, σε θέματα όπως η επιχειρησιακή λειτουργία, οι τρόποι αξιολόγησης πιστώσεων, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων, η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης.

Ειδικότερα, στην επίσκεψη μελέτης που πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία, η ομάδα στελεχών του microSTARS επισκέφθηκε παράλληλα επιχειρήσεις-πελάτες της TISE. Στις επισκέψεις αυτές, όπου οργανώθηκαν για τα στελέχη όλων των φορέων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν με τους πελάτες του εν λόγω φορέα, να ενημερωθούν για σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην επιχειρηματική τους καθημερινότητα, αλλά και να ακούσουν τη γνώμη αυτών των πελατών για την συμβολή των μικροδανείων που έλαβαν ως προς την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

 

   

 

   

Πηγή Φωτογραφικού Υλικού:  Qredits, TISE, BCRS

 

 

* Το πρόγραμμα EaSI δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση υψηλού επιπέδου ποιότητας στην απασχόληση και βιώσιμων θέσεων εργασίας, για την εξασφάλιση επαρκούς και αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.