Επίσκεψη στελεχών των microSTARS BDSC στη “Seed Capital Bizkaia Mikro” στο πλαίσιο ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας

Τα microSTARS BDSC στη Seed Capital Bizkaia Mikro

Στελέχη του ΚΕΠΑ, επισκέφθηκαν στο διάστημα 9-13/1/2017 το Φορέα ”Seed Capital Bizkaia Mikro” που εδρεύει στο Μπιλπάο της Ισπανίας. Σκοπός της επίσκεψης, η ανταλλαγή ιδεών και η συνεργασία σε ζητήματα μικροπιστώσεων και επενδυτικών εργαλείων για τις επιχειρήσεις,

 

Στη διάρκεια της παραμονής τους, τα στελέχη του ΚΕΠΑ είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τα στελέχη του ”Seed Capital Bizkaia Mikro”. Συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης της επιχειρησιακής λειτουργίας, τις μεθόδους αξιολόγησης πιστώσεων και τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος μικροπιστώσεων των δύο φορέων. Τέλος αξιολογήθηκαν και οι βέλτιστες πρακτικές παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.

 

Παράλληλα, τα στελέχη του ΚΕΠΑ επισκέφθηκαν με τα στελέχη του ”Seed Capital Bizkaia Mikro” επιχειρήσεις-πελάτες του εν λόγω φορέα. Στις επισκέψεις αυτές, όπου οργανώθηκαν για τα στελέχη του ΚΕΠΑ, τους δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν με τις επιχειρήσεις. Έμαθαν για τα σημαντικά προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, καθώς και τη συμβολή των μικροδανείων που έλαβαν, στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.