Απονομή του Πιστοποιητικού για τον «Ευρωπαϊκό Κώδικα καλής Πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων» στο ΚΕΠΑ και το microSTARS

Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής Ημέρας Μικροχρηματοδοτήσεων #2019EMD που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες από τους φορείς European Microfinance Network (EMN) Microfinance Centre (MFC), πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής του Πιστοποιητικού για τον «Ευρωπαϊκό Κώδικα καλής Πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων»  στους φορείς μικροχρηματοδότησης που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για την παραλαβή τους. Ανάμεσα στους φορείς αυτούς ήταν και το ΚΕΠΑ μέσω της πρωτοβουλίας microSTARS το πιστοποιητικό του οποίου παρέλαβε ο κ. Στάμκος Νεοκλής project manager  και CFO του ΚΕΠΑ. Ο Κώδικας θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές ορθών πρακτικών οι οποίες θα επιτρέψουν στο microSTARS να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της πρόσβασης σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, της διατήρησης και της αύξησης της ποιότητας των υπηρεσιών του και της πορείας προς τη βιωσιμότητα.

Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκός κώδικας καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων περιλαμβάνει ένα σύνολο προτύπων σχετικά με την εν γένει διαχείριση, τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνου, την υποβολή εκθέσεων και τις σχέσεις με τους πελάτες και τους επενδυτές, τα οποία είναι κοινά για το σύνολο του τομέα μικροπιστώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πρότυπα αυτά είναι προς όφελος των πελατών, των επενδυτών, των χρηματοδοτών, των ρυθμιστικών αρχών και των οργανισμών-εταίρων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πιστοποίηση των φορέων μικροχρηματοδότησης είναι απαραίτητη σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, τόσο για τη λήψη χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους όσο και από κοινοτικούς πόρους για την τρέχουσα και την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Τέλος, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε η έναρξη ενός νέου δανειακού χρηματοδοτικού εργαλείου ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ με αποδέκτες πιστοποιημένους φορείς μικροχρηματοδότησης και τράπεζες.