Απονομή Πιστοποίησης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Μικροπιστώσεων (ECoCG)

Η Πιστοποίηση για την τήρηση των προτύπων με βάση τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Μικροπίστωσης, απονεμήθηκε στο ΚΕΠΑ, μέσω των Κέντρων Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης “microSTARS”, τα οποία αποτελούν πρωτοβουλία του οργανισμού για την ανάπτυξη του θεσμού των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα.

 

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Καλής Συμπεριφοράς (ECoCG) για την παροχή μικροπιστώσεων παρέχει ένα σύνολο προτύπων όσον αφορά τη διαχείριση, τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων, την υποβολή εκθέσεων και τις σχέσεις καταναλωτών και επενδυτών που είναι κοινές στον τομέα των μικροπιστώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα πρότυπα είναι προς όφελος των πελατών, των επενδυτών, των ιδιοκτητών κεφαλαίων, των διαχειριστών, των ρυθμιστικών αρχών και των οργανισμών.

 

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) δημιουργήθηκε από τον ΣΕΒΕ και τον ΣΒΒΕ, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Οι προσπάθειες του ΚΕΠΑ έχουν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν στη Βόρεια Ελλάδα, παρέχοντας απτή υποστήριξη και βοήθεια. Το ΚΕΠΑ αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα και χαρακτηρίζεται ως:

  • μια ισχυρή περιφερειακή δομή που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα
  • ένα κομβικό σημείο για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν αναπτυξιακές δράσεις
  • ένα βασικό κέντρο πληροφόρησης αναφορικά σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  • έναν έγκριτο και εξαιρετικά αξιόπιστο οργανισμό, προσφέροντας γρήγορες, διαφανείς, ευέλικτες και αποτελεσματικές υπηρεσίες

 

Το όραμα των microSTARS είναι να αποτελέσουν έναν βιώσιμο φορέα μικροχρηματοδοτήσεων, ο οποίος θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη των ωφελούμενων επιχειρήσεων / επιχειρηματιών, την οικονομική και την κοινωνική ένταξη, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και, τέλος, θα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, μέσω της παροχής κατάλληλων οικονομικών και άλλων υπηρεσιών.

Η αποστολή των microSTARS εστιάζει σε:
1. Ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
2. Ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων με την παροχή μικροδανείων σε όσους δεν έχουν πρόσβαση ή/και δεν διαθέτουν ευκαιρίες χρηματοδότησης, με σκοπό την περαιτέρω οικονομική τους ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη.
3. Παροχή Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των ωφελούμενων / επιχειρηματιών, και κατ’ επέκταση τη δημιουργία μετρήσιμου κοινωνικού αποτυπώματος.