Υποβολή Αίτησης μικρο-δανείου

Ενδιαφέρεστε για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων;

Θα θέλατε να χρηματοδοτήσετε την επιχείρηση σας, αλλά δεν γνωρίζετε πολλά για τα επιχειρηματικά δάνεια; Οι άνθρωποι μας στα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS μπορούν να σας βοηθήσουν με την πολύχρονη εμπειρία τους σε θέματα ανάπτυξης και χρηματοδότησης επιχειρήσεων, και ειδικά των μικρότερων και των startups.

Έχετε μία ιδέα που θα μπορούσε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης σας, αλλά δεν έχετε την κατάλληλη υποστήριξη για να την υλοποιήσετε;

Οι λύσεις που παρέχουμε μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης από τους συμβούλους μας, μπορούν να σας βοηθήσουν ώστε:

  • να σχεδιάσετε ή να αναδιαμορφώσετε το επιχειρηματικό σας μοντέλο, βασιζόμενοι στην ιδέα σας
  • να αναπτύξετε επαγγελματικές δεξιότητες
  • να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας
  • να δικτυωθείτε
  • να λάβετε πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για λήψη μικροχρηματοδότησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1ο Βήμα

Διαπιστώστε εάν η επιχείρηση σας πληροί τις προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης μικροδανείου, βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας που τίθενται από το microSTARS, για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Η παραπάνω ενέργεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  1. Καταχώρηση βασικών πληροφοριών και στοιχείων για την επιχείρηση και τον αιτούντα (επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, κλπ)
  2. Σύντομο ερωτηματολόγιο με 13 ερωτήσεις κλειστού τύπου (απαντήσεις με ΝΑΙ/ΟΧΙ) ώστε να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την υποβολή αίτησης δανείου.

2ο Βήμα

Προχωρήστε στην online υποβολή της αίτησης micro-δανείου

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει του παραπάνω ερωτηματολογίου (ενημέρωση σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω e-mail από τον διαχειριστή), ακολουθούν 23 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με αναλυτικό σχολιασμό, καθώς και επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών (πατώντας το σύνδεσμο Δικαιολογητικά, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης), που αποτελεί και το κυρίως μέρος της αίτησης δανείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία online υποβολής της αίτησης σας, πατήστε εδώ

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας ή κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε τον Οδηγό Ευφυούς Δανεισμού από τα microSTARS Business Development Services Centers.

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων - Αίτησης micro-δανείου στη microSTARS
Κάντε κλικ στην εικόνα για τον Οδηγό Ευφυούς Δανεισμού