Οι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς εν δυνάμει ή μικρο-επιχειρηματίες μέσω Επιχειρηματικών Συναντήσεων (One to One Counselling Sessions) με τους Συμβούλους των Business Development Services Centers, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς τους

e-Learning

e-LearningΕλεύθερη πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "microSTARS e-Learning Academy", την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι ως ένα εναλλακτικό “εργαλείο” μάθησης, που υποστηρίζεται από την schooΧ.

microSTARS Workshops

microSTARS Workshops

Νέοι, εν δυνάμει, και υφιστάμενοι μικροί & πολύ μικροί επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν workshops σε θέματα ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δυναμικής.

 Όραμα & Αποστολή

Όραμα & Αποστολή

«Το όραμα του microSTARS είναι να καταστεί ένας βιώσιμος πάροχος μικροδανείων/μικροπιστώσεων, εξασφαλίζοντας στους επιχειρηματίες τις κατάλληλες οικονομικές υπηρεσίες προκειμένου να στηρίξει τη δραστηριοποίηση τους και να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα»

Αποστολή
«Να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα των υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και να προωθήσει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων μέσω της παροχής μικροδανείων για όσους στερούνται ευκαιριών χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την παροχή Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business Development Services)»

Η Ομάδα μας

Αγνή Παγούνη
Αγνή Παγούνη
Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Βασιλική Παρασκευά
Βασιλική Παρασκευά
Υπεύθυνη Πιστώσεων

Ιστορίες Επιτυχίας

Τελευταία Νέα